Novinari Evropske unije u posjeti SIPA-i

Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) danas su posjetili novinari iz Evropske unije kako bi se upoznali s dosadašnjim rezultatima Agencije u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Direktor SIPA-e Mirko Lujić je novinare upoznao sa organizacionom strukturom Agencije i njenom materijalno-tehničkom opremljenošću.

Tokom sastanka kojem su prisustvovali načelnik Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e Anđelko Hrgić, te predstavnici Evropske policijske misije u BiH (EUPM), razgovaralo se i o aktivnostima koje se preduzimaju na otkrivanju i istraživanju krivičnih djela ratnih zločina počinjenih u BiH, te rezultatima u otkrivanju krivičnih djela pranja novca.

Novinari su se posebno interesirali o saradnji policijskih agencija u BiH, pravosudnih i drugih institucija zaduženih za funkcioniranje vladavine prava u našoj zemlji.