KONAČNA LISTA

NOMINIRANI KANDIDATI ZA ZAPOŠLJAVANJE PO JAVNOM OGLASU

Na osnovu člana 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), nakon što je Odbor za žalbe policijskih službenika završio postupak odlučivanja po žalbama, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu odobrava konačnu listu nominiranih kandidata za zapošljavanje po javnom oglasu od 05.07.2018. godine.

Listu možete pogledati ovdje.