Lista kandidata sa konačnim rezultatom - za čin mlađi inspektor

Na osnovu čl. 51. i 52. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanja upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-9276-1/22 od 30.12.2022. godine, Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-8808-2/22 od 28.06.2022. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po Javnom oglasu od 11.01.2023. godine, donosi Odluku o listi kandidata sa konačnim rezultatom za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova i Listu nominiranih kandidata, koji imaju najveći broj bodova, radi zapošljavanja u skladu s oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta.

Listu kandidata sa konačnim rezultatom - za čin mlađi inspektor možete pogledati ovdje: