Putem elektronskog obrasca zaprimljeno 18 korisnih informacija

„Krimolovci“ u februaru: Zaprimljena 273 poziva i sedam korisnih informacija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u februaru 2018. godine registrirali su 273 poziva na telefonskoj liniji „Krimolovci“.

U navedenom periodu od građana je zaprimljeno sedam korisnih informacija o počinjenim ili planiranim krivičnim djelima i počiniocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Pored navedenog, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela zaprimljena je 71 prijava, od čega 18 korisnih informacija o počinjenim ili planiranim krivičnim djelima i počiniocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Najveći broj informacija odnosio se na krivična djela u vezi sa opojnim drogama i ostala krivična djela. Od ukupnog broja zaprimljenih informacija putem „Krimolovaca“ i elektronskog obrasca, 25 je proslijeđeno na dalje postupanje nadležnim policijskim organima u Bosni i Hercegovini, a po osam je postupala i SIPA.

U izvještajnom periodu pristiglo je 20 povratnih informacija od nadležnih policijskih i drugih organa koje su u vezi sa ranije dostavljenim informacijama zaprimljenim putem „Krimolovaca“ ili elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 64 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505.