Uspješna saradnja SIPA-e i CEPS-a

Kriminalistički tehničar SIPA-e održao praktičnu nastavu studentima Visoke škole „CEPS"

U skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Visoke škole „CEPS - Centar za poslovne studije“, kriminalistički tehničar SIPA-e održao je u subotu (23.5.2015. godine) na ovoj visokoškolskoj ustanovi tri časa praktične nastave na temu „Uviđaj“.

Studenti studijskog programa „Studij sigurnosti“, smjer „Kriminalistika“ imali su priliku da se upoznaju sa konkretnim primjerima iz prakse u oblasti kriminalističke tehnike u slučajevima na kojima je radila SIPA. Tokom predavanja obrađen je uviđaj kao istražna radnja po fazama, te je improvizirano krivično djelo, a studenti su bili uključeni u improvizirane uviđajne radnje.

Menadžment Visoke škole „CEPS“ i studenti izrazili su zadovoljstvo na održanom predavanju, koje je omogućilo studentima da se upoznaju sa konkretnim primjerima iz prakse. Predavanje je održao vrsni stručnjak SIPA-e u ovoj oblasti, koji je u svom dugogodišnjem radu bio angažiran na najsloženijim slučajevima iz oblasti organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova kriminala na kojima je SIPA radila u proteklom periodu.

Državna agencija za istrage i zaštitu i ubuduće će sarađivati sa navedenom institucijom, ali i ostalim obrazovnim institucijama u BiH.