KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE KADETA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

U skladu sa članom 7. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 14. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještavamo vas da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti od 01.10. do 02.10.2018. godine u vremenskom periodu od 10,00 do 16,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ – Halilovići, općina Novi Grad, Sarajevo.

NAPOMENA: Kandidati su obavezni prije testa fizičke sposobnosti potpisati Izjavu da dobrovoljno pristupaju testu fizičke sposobnosti, te da su upoznati da u slučaju njihovog povređivanja Agencija ne snosi odgovornost.

Za kandidate koji ne pristupe testu fizičke sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati su na provjeru fizičkih sposobnosti dužni donijeti sportsku opremu (patike, trenerka) i važeći identifikacioni dokument.

Testiranje će se obaviti po sljedećim grupama i terminima