JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA

Na osnovu tačke V Odluke o pokretanju procedure prodaje specijaliziranih službenih vozila, br. 16-12-16-4497-1/17 od 12.07.2017. godine i 16-12-16-3433-1/18 od 17.05.2018. godine, a u vezi sa Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javne prodaje-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za provođenje postupka javne prodaje-licitacije vozila objavljuje

J A V N I  O G L A S ZA PRODAJU SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE ZATVORENI PISANIM PONUDAMA