JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA I SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA SIPA-e

Na osnovu člana 4. Odluke o prodaji službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu, br. 16-11-16-2341-2/19 od 16.04.2019. godine i 16-11-16-2341-23/19 od 08.07.2019. godine, a u vezi sa Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javne prodaje – licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za javnu prodaju – licitaciju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu objavljuje Javni oglas za prodaju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu putem javne prodaje - licitacije zatvorenim pisanim ponudama.

Javni oglas za prodaju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila  Državne agencije za istrage i zaštitu možete vidjeti ovdje.