Dopuna Privremenog plana javnih nabavki roba i usluga za prvi kvartal 2024. godine

U skladu sa članom 17 stav (2) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, br. 39/14 i 59/22) objavljujemo Dopunu Privremenog plana javnih nabavki roba i usluga Državne agencije za istrage i zaštitu za prvi kvartal 2024. godine.

Dopunu Privremenog plana javnih nabavki roba i usluga za prvi kvartal  2024. godine možete pogledati ovdje