Direktor SIPA-e učestvovao na sastanku u Republici Hrvatskoj

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darko Ćulum učestvovao je 15.3.2023. godine na bilateralnom sastanku predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske na čelu sa glavnim direktorom policije Nikolom Milonom i predstavnicima policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Kao predstavnici Bosne i Hercegovine na radnom sastanku učestvovali su i zamjenik direktora SIPA-e Zoran Galić, direktor Granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković i direktor Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa, a kao predstavnici Republike Hrvatske zamjenik glavnog direktora policije Jozo Šuker, pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

Na radnom sastanku razmatrana je sigurnosna situacija na zajedničkoj državnoj granici, s posebnim osvrtom na trenutno stanje i kretanje te trendove nezakonitih migracija, kao i provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u nadzoru državne granice i Protokolu o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu. Takođe, tema bilateralnog sastanka bila je i provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i preuzimanju osoba kod kojih je ulazak ili boravak nezakonit.

Predstavnici obje strane usaglasili su se da je dosadašnja saradnja nadležnih policijskih tijela dobra te da postoji mogućnost poboljšanja saradnje zbog izazova s kojima su suočeni s obje strane državne granice. Navedeno se, prvenstveno, odnosi na suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, s posebnim naglaskom na suzbijanje krijumčarenja osoba i prevenciju nezakonitih migracija, kao i na prihvat osoba na zajedničkoj državnoj granici.

Intenzivirat će  se i po potrebi provesti dodatna obuka policijskih službenika koji učestvuju u provođenju mješovitih patrola kroz zajednički program obuke.