Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Darko Ćulum u posjeti Austriji

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darko Ćulum, u okviru EU projekta „Jačanje međuagencijske policijske saradnje i koordinacije u BiH“, od 27. avgusta do 30. avgusta 2023. godine bio je u posjeti agencijama za provođenje zakona u Republici Austriji.

Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ambasadom Austrije u Bosni i Hercegovini, organizirao je studijsku posjetu Austriji za direktore policijskih tijela u BiH sa državnog nivoa, entitetskog i kantonalnog nivoa. Direktori SIPA-e, Granične policije BiH, MUP-a Republike Srpske, MUP-a Federacije BiH, Službe za poslove sa strancima, uprava policija Tuzlanskog Kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona održali su sastanke na visokom nivou sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Austrije, na kojima je razgovarano o saradnji prilikom provođenja zakona, radu policije u zajednici, borbi protiv svih teških oblika kriminala i blagovremenoj razmjeni informacija.

Cilj posjete bio je unapređenje policijske saradnje i dodatno jačanje kapaciteta agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini u pravcu međuagencijske policijske koordinacije i interoperabilnosti, strateškog i taktičkog planiranja, te upoznavanje s najboljim standardima u državama članicama EU. Tokom posjete direktori policijskih tijela mogli su saznati više o najboljim praksama i operativnom radu austrijskih nacionalnih službi za provođenje zakona, kao i saradnji unutar EU i sa državama koje nisu članice EU koristeći EMPACT, zajedničke istažne timove, EUROPOL, INTERPOL/SIENA i druge alate. Upoznati su sa sigurnosnim prijetnjama i trendovima u organiziranom kriminalu, neregularnim migracijama, cyber kriminalu i terorizmu, te sigurnoj razmjeni informacija u okviru proaktivnih istraga.

Tokom posjete agencijama za provođenje zakona u Republici Austriji, direktor SIPA-e Darko Ćulum uručio je policijskom brigadiru Gerald Tatzgernu Reljefni amblem Državne agencije za istrage i zaštitu.