Delegacija Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga posjetila SIPA-u

Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) posjetila je danas (16.7.2019. godine) delegacija Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga (ICAC), predvođena Komesarom ICAC-a Simonom Pehom i sastala se sa delegacijom SIPA-e na čelu sa direktorom Pericom Stanićem.

Direktor Stanić upoznao je goste sa organizacionom strukturom SIPA-e, nadležnostima i svim drugim bitnim pojedinostima u vezi sa njenim uspješnim funkcioniranjem, te prezentirao dosadašnja dostignuća SIPA-e, s posebnim akcentom na realizirane akcije u borbi protiv organiziranog finansijskog kriminala i korupcije. Pored navedenog, direktor Stanić je istakao da SIPA ima nadležnost za postupanje na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i da radi na otkrivanju i istrazi najkompleksnijih krivičnih djela terorizma, organiziranog kriminala, ratnih zločina, pranja novca i finansiranja terorizma, kao i teškog finansijskog kriminala i korupcije. On je rekao da je uvidom u informacije o ICAC-u nesumnjivo da SIPA i ICAC imaju dodirne tačke u svom djelovanju u borbi protiv korupcije.

Tokom sastanka delegacija ICAC-a je prezentirala videofilm koji sadrži istorijat i okolnosti uspostavljanja ICAC-a, stanje korupcije u Hong Kongu od 1970. godine do danas, ingerenciju ICAC-a koja ima „trostrani“ pristup za borbu protiv korupcije: istraga, prevencija i edukacija, na osnovu kojih principa su uspostavljeni i Odjel za istrage, Odjel za prevenciju i Odjel za odnose sa javnošću, kao i ingerencije navedenih odjela i ljudske kapacitete kojima raspolažu.

Pored navedenog, članovi ICAC delegacije upoznati su sa zakonima koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, oduzimanja i upravljanja imovinom stečenom izvršenjem krivičnih djela, zaštitom prijavitelja korupcije, uspostavljanja specijaliziranog tijela u oblasti korupcije APIK-a, usklađivanju određenih relevantnih zakonskih normi sa međunarodnim konvencijama, prvenstveno zaštite prijavitelja korupcije i dr.

Nakon sastanka članovima delegacije ICAC-a izražena je zahvalnost na razmjeni iskustava i izraženom interesiranju za djelovanje SIPA-e.