Održano predavanje na temu „Zastupljenost žena u policijskim strukturama BiH“

Započeta suradnja SIPA-e i Visoke škole „Logos centar“ Mostar

Sukladno potpisanom Sporazumom o suradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Visoke škole „Logos centar“ Mostar, glasnogovornica SIPA-e Kristina Jozić, koja je i kontakt osoba za pitanja rodne ravnopravnosti u SIPA-i, te aktivna članica Udruge „Mreža žena policajaca“, održala je u subotu (14.5.2016. godine) u ovoj visokoškolskoj ustanovi predavanja na temu „Zastupljenost žena u policijskim strukturama BiH“.

Studenti prve i četvrte godine studijskog programa „Sigurnost“ imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su od značaja za razumijevanje problematike rodne ravnopravnosti (spol, rod, stereotipi i dr.), međunarodnim i domaćim pravnim okvirom kojim je regulirana ova oblast, te konkretnim pitanjima koja se tiču zastupljenosti žena u policijskim strukturama BiH, aktualnim stanjem, poduzetim aktivnostima i dr.

Budući da su policijske službenice podzastupljene u policijskim organima na svim nivoima u BiH, a posebno na mjestima odlučivanja i onima sa višim činovima, prezentirani su određeni primjeri pozitivne prakse i preporučene mjere za povećanje broja žena u policijskim strukturama BiH, a posebno na rukovodnim pozicijama.

U tom kontekstu prezentirane su aktivnosti koje je SIPA poduzela u proteklom periodu, budući da SIPA prednjači po zastupljenosti policijskih službenica u svom sastavu, kojih je trenutno 73 ili 14,43 %, u odnosu na druge policijske organe gdje se taj procenat kreće od 3,33 % do 8,74 %, prema posljednjem izvješću Ministarstva sigurnosti BiH iz 2015. godine.

SIPA će i ubuduće sarađivati sa navedenom institucijom, ali i ostalim obrazovnim institucijama u BiH, jer smatra veoma značajnim da na ovaj način sudjeluje u edukaciji budućih kadrova sigurnosnih struktura u BiH.