Zaštitu objekata BiH preuzela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

Nakon što je jučer, 12.01.2011. godine, u podrumskim prostorijama Predsjedništva BiH pronađena zaostala vojna oprema i druga materijalno-tehnička sredstva, većina medija je policijske službenike Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) dovela u svezu sa unutarnjim osiguranjem zgrade Predsjedništva, njenim kontra-diverzionim pregledom, pratnjom pronađenih sredstava i sl. U cilju istinitog informiranja javnosti obavještavamo vas o sljedećem:

Fizička i tehnička zaštita osoba i objekata organa BiH, te diplomatsko-konzularnih predstavništava u našoj zemlji je od 1.1.2011. godine, sukladno članku 6. stavak (1). točka h) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH u izričitoj mjerodavnosti ove policijske institucije.

Navedene poslove su do pomenutog datuma obavljali policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), točnije Odjela za zaštitu ličnosti i objekata, koji su Odlukom Vijeća ministara BiH iz rujna prošle godine, početkom 2011. godine prešli u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu će i u narednom periodu, sukladno članku 3. stavak (1) točka 2) Zakona o SIPA-i, pratiti sigurnosnu situaciju u BiH, prikupljati obavještenja i podatake o kaznenim djelima, te pratiti i analizirati sigurnosne situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju kriminaliteta u BiH.