Vojno-diplomatski kor u posjeti SIPA-i

Sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) je danas, 26.03.2009. godine, posjetila multinacionalna delegacija vojno-diplomatskog kora u BiH koju su sačinjavali vojni atešei 16 zemalja.

Tijekom posjete ravnatelj SIPA-e Mirko Lujić je vojne atešee informirao o organizacijskoj strukturi i nadležnostima Agencije, te problemima s kojima se ova agencija susreće u radu.

Razgovaralo se i o međusobnoj suradnji policijskih organa u BiH, kao i suradnji SIPA-e sa međunarodnim organizacijama.

„Kako suradnju između postojećih policijskih agencija u BiH učiniti što efikasnijom, te osigurati bolji i brži protok informacija među njima, jedno je od ključnih pitanja koje se mora što prije riješiti“, istakao je ravnatelj Lujić, dodajući da samo tako borbu protiv svih vidova kriminaliteta možemo učiniti što efikasnijom i izbjeći situacije da više policijskih agencija istovremeno radi na istom predmetu, a da to i ne znaju.