SIPA provodi operativnu akciju „Kapital“

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su (29. 11. 2023. godine), po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu i pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, na području Kantona Sarajevo započeli operativnu akciju „Kapital“, u okviru koje se vrše pretresi na 11 lokacija.

Operativna akcija „Kapital“ provodi se s ciljem rasvjetljavanja kaznenog djela iz članka 166. KZ FBiH „Ubojstvo“, u svezi s kaznenim djelom iz članka 28. istog zakona „Pokušaj“. Navedena kaznena djela počinjena su 15. 2. 2022. godine i 16. 3. 2022. godine u Sarajevu na štetu Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Povjerenstva za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, prilikom čega je navedena osoba ranjena sa više metaka.

Tijekom dana policijski službenici SIPA-e ispitat će osumnjičenog Jasmina Hasića. Također, planira se i saslušanje više osoba u svojstvu svjedoka.

Pretrage se vrše u suradnji sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Tijekom rada na navedenom predmetu policijski službenici SIPA-e ostvarili su suradnju sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, Centrom za forenzična ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije, JZU Zavod za sudsku medicinu i Kriminalističko-tehničkim centrom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske – PU Istočno Sarajevo i Ministarstvom unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.