SIPA i u 2011. godini postiže odlične rezultate rada

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) drugu godinu zaredom bilježi napredak u otkrivanju i istrazi kaznenih djela iz svoje mjerodavnosti, što pokazuju i rezultati rada koji su postignuti u prvom kvartalu 2011. godine.

U odnosu na prvi kvartal 2010. godine, u prvom kvartalu 2011. godine zabilježeni su bolji rezultati rada u prosjeku za preko 50%, i to u sljedećim parametrima: provedene istrage, otkrivena kaznena djela, postupanje po nalozima i zahtjevima Tužiteljstva BiH i Suda BiH, podnesena izvješća o poduzetim mjerama i radnjama, pronađeni i uhvaćeni izvršitelji kaznenih djela, podnesena izvješća o postojanju osnova sumnje o počinjenu kaznenog djela, broj operativnih akcija izvedenih po nalozima Suda BiH i Tužiteljstva BiH, izvršene pretrage i izuzimanje dokaznog materijala, obavеljni informativni razgovori, uzete izjave na zapisnik, sačinjena kriminalističko-obavještajna izvješća, obrađena kriminalističko-obavještajna izvješća, te sačinjene krim-obavještajne analize.

SIPA drugu godinu zaredom bilježi sve bolje rezultate U 2011. godini rezultati bolji za preko 50 % od 2010.

Broj operativnih akcija izvedenih po nalozima Suda BiH i Tužilaštva BiH. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u prvom kvartalu 2011. godine po nalozima Suda BiH i Tužiteljstva BiH bili 48 puta operativno angažirani, što u odnosu na isti period 2010. godine, kada su bili angažirani 22 puta, predstavlja povećanje od 118,18 %.

Izvršene pretrage i izuzeti dokazni materijal. Radeći na dokumentiranju kaznenih djela iz mjerodavnosti SIPA-e, policijski službenici su u prvom kvartalu 2011. godine izvršili 186 pretraga ili 116,28 % više u odnosu na isti period prošle godine kada je izvršeno 86 pretraga.

Pronađeno i lišeno slobode izvršitelja kaznenih djela. U prvom kvartalu 2011. godine slobode je lišeno 79 osoba, što u odnosu na prvi kvartal 2010. godine, kada je lišeno slobode 37 izvršitelja kaznenih djela, predstavlja povećanje od 113,51 %.

Sačinjene krim-obavještajne analize. U prva tri mjeseca 2011. godine napredak od 75,76 % ostvaren je i u sačinjavanju krim-obavještajnih analiza. U prvom kvartalu tekuće godine sačinjeno je 116 krim-obavještajnih analiza, a u istom periodu 2010. godine 66.

Obrađena kriminalističko-obavještajnih izvješća. Napredak od 37,87% postignut je u obrađivanju kriminalističko-obavještajnih izvješća. Službenici Agencije su u prva tri mjeseca 2011. godine obradili 1.886 navedenih izvješća, dok su u istom periodu 2010. godine obradili 1.368 kriminalističko-obavještajnih izvješća.

Otkrivena kaznena djela. Poduzimajući svakodnevno mjere i radnje iz svoje mjerodavnosti, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u prvom tromjesečju 2011. godine otkrili 135 kaznenih djela, što u odnosu na prvi kvartal 2010. godine kada je otkriveno 100 kaznenih djela predstavlja povećanje od 35 %.

Postupano po nalozima i zahtjevima Suda BiH i Tužiteljstva BiH. Policijski službenici Agencije su u prva tri mjeseca 2011. godine dnevno postupali u prosjeku više od pet puta po nalozima Suda BiH i Tužiteljstva BiH, ili ukupno 475 puta, što je za 33,05% više u odnosu na prva tri mjeseca 2010. godine kada je postupano 357 puta.

Sačinjena kriminalističko-obavještajna izvješća. Porast je zabilježen i broju sačinjenih kriminalističko-obavještajnih izvješća. U prvom kvartalu 2011. godine sačinjeno je 1.350 ili 31,96 % više navedenih izvješća u odnosu na sačinjena 1.023 izvješća u istom periodu 2010. godine.

Uzete izjave na zapisnik. U prvom kvartalu 2011. godine policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su uzeli 798 izjava na zapisnik, odnosno 30,18 % više u odnosu na isti period prošle godine kada je uzeto 613 izjava.

Provedene istrage. Radeći na rasvjetljavnju kaznenih djela iz mjerodavnosti SIPA-e, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u prvom kvartalu 2011. godine proveli 353 istragе, što u odnosu na prvi kvartal 2010. godine kada je provedeno 280 istraga predstavlja povećanje od 26,07 %.

Podnesena izvješća o poduzetim mjerama i radnjama. Policijski službenici Agencije su za prva tri mjeseca 2011. godine mjerodavnim tužiteljstivma podnijeli 308 izvješća o poduzetim mjerama i radnjama čiji je cilj rasvjetljavanje kaznenih djela, što u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine kada je podneseno 249 izvješća predstavlja povećanje od 23,69 %.

Obavljeni informativni razgovori. U prvom kvartalu 2011. godine policijski službenici Agencije su obavili 1.290 informativnih razgovora, što u odnosu na isti period 2010. godine kada su obavljena 1.063 informativna razgovora predstavlja povećanje od 21,35 %.

Podnesena izvješća o postojanju osnova sumnje o počinjenju kaznenog djela. Procentualno gledano najmanji napredak je postignut u podnošenju izvješća o postojanju osnova sumnje o počinjenju kaznenog djela. Za prva tri mjeseca 2011. godine mjerodavnim tužiteljstvima su podnesena 83 navedena izvješća ili 12,16% više u odnosu na isti period 2010. godine kada su podnesena 74 ovakva izvješća.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) će i dalje raditi na kadrovskom jačanju Agencije i njenom materijalno-tehničkom opremanju, a s ciljem stvaranja sigurnog okruženja za sve građane BiH.