SIPA i OSA: Zajedno protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije

Nakon jučerašnjeg sastanka sa rukovodstvom MUP-a Srednjobosanske županije, ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Goran Zubac danas, 23.10.2012. godine, o sigurnosnoj situaciji u BiH razgovarao je i sa ravnateljom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) Almirom Džuvom.

Naime, ravnatelji Zubac i Džuvo, na današnjem radnom sastanku kojem su nazočili i njihovi suradnici, dogovorili su da će SIPA i OSA, sukladno svojim nadležnostima, izvršiti analizu stanja sigurnosti u BiH u oblasti terorizma, korupcije i organiziranog kriminala, nakon čega će biti izdiferencirani prioriteti u radu, na osnovu kojih će ove agencije poduzimati mjere i radnje sukladno usvojenoj strategiji za borbu protiv navedenih kaznenih djela.

Sa današnjeg sastanka Ravnatelju OSA-e uručena zahvalnica SIPA-e Ravnatelju SIPA-e uručeno priznanje OSA-e

Tokom dvosatnog sastanka poseban akcenat stavljen je na rad Operativne grupe za borbu protiv terorizma u kojoj, pored pripadnike SIPA-e, između ostalih participiraju i pripadnici OSA-e, pri čemu su usvojene dalje smjernice za rad ove grupe, te apostrofirana neminovnost rješavanja određenih pravnih pretpostavki koje su neophodne za sudjelovanje pripadnika drugih policijskih agencija i institucija iz BiH u radu Grupe.

Ravnatelji Zubac i Džuvo dogovorili su i zajednički nastup i sudjelovanje policijskih službenika SIPA-e i pripadnika OSA-e na radnim sastancima koji će biti održani u narednom periodu sa rukovoditeljima drugih policijskih agencija u BiH, a na kojim će se, takođe, razgovarati o problemima terorizma organiziranog kriminala i korupcije.

U znak zahvalnosti na dosadašnjoj uspješnoj suradnji, ravnatelji SIPA-e i OSA-e razmijenili su priznanja i zahvalnicu.