SIPA pokrenula novu web stranicu

Sarajevo, 03.07.2009. godine Nova web stranica ima za cilj unapređenje odnosa s javnošću, te uspostavljanje bolje komunikacije sa građanima i predstavnicima medija.

06.07.2009. 16:29

Iz konteksta izvučeni naslovi

Sarajevo, 03.07.2009. godine Niti jednom riječju nije spomenut niti jedan političar imenom i prezimenom, niti se tvrdilo kako Sud i Tužilaštvo vode politički montirane...

03.07.2009. 16:48