LISTA NOMINIRANIH KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC

Na temelju čl. 51. i 52. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o pokretanju procedure...

17.05.2023. 15:05