SIPA pokrenula novu web stranicu

Sarajevo, 03.07.2009. godine Nova web stranica ima za cilj unapređenje odnosa s javnošću, te uspostavljanje bolje komunikacije sa građanima i predstavnicima medija.

06.07.2009. 16:29