POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu,    sukaldno članku 7. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, obavještava da će se testiranje fizičke sposobnosti obaviti 05.06.2020. godine u vremenskom periodu od 10,00 do 17,00 sati u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ – Halilovići, općina Novi Grad – Sarajevo.

Tabelu sa rasporedom kandidata po grupama možete pogledati OVDJE