Policija Frankfurta specijalcima SIPA-e donirala „brzo uže“

Zahvaljujući potpori Policijske misije Evropske unije u BiH (EUPM) na čelu sa šefom misije Stefanom Fellerom i savjetnikom misije za Jedinicu za specijalnu potporu Robertom Bećakom, za pripadnike Jedinice za specijalnu potporu je organizirana obuka iz oblasti taktike specijalnih dejstava, primijenjenog borenja i snajperskog djelovanja.

Mentori navedenih obuka bili su instruktori sa najvećim rejtingom u svjetskom i evropskom okruženju.

Nedavna posjeta komandanta Jedinice za specijalnu potporu SIPA-e policijskoj akademiji u Wiesbadenu rezultirala je sastancima sa visokim dužnosnicima policije pokrajine Hessen, a tema razgovora je bilа pronalaženje modaliteta suradnje u pogledu daljnje obuke pripadnika Jedinice za specijalnu potporu.

Na kraju posjete predsjednik policije Frankfurt am Main, dr. Achim Tiel je komandantu Jedinice Mirsadu Viliću uručio vrijedan poklon (uže za brzo spuštanje – FAST ROPE) koji će zasigurno doprinijeti boljoj obuci i sigurnijem operativnom djelovanju pripadnika Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e.