Počeo sa radom Odbor za prizive građana na postupanje policijskih djelatnika BiH

Odbor za prizive građana na postupanje policijskih djelatnika BiH djeluje isključivo na profesionalnim temeljima, ne zastupajući i ne štiteći, niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije, udruge ili bilo kojeg naroda u BiH.

Odbor je, između ostalog, mjerodavan za primanje, evidentiranje, procjenu i prosljeđivanje priziva na postupanje policijskih djelatnika BiH, te njihovo upućivanje mjerodavnim policijskim tijelima, praćenje faze u kojoj se predmet nalazi, iniciranje odgovarajućeg postupka protiv podnositelja priziva u slučaju lažnog ili tendencioznog priziva, vođenje evidencija i baza podataka o prizivima građana protiv policijskih djelatnika BiH, rezultatima istrage i drugim elementima na temelju kojih je pokrenut stegovni ili kazneni postupak, kao i davanje svih informacija podnositelju priziva koje su u vezi sa njihovim prizivom.

Prizivi građana na postupanje policijskih djelatnika u policijskim tijelima BiH podnose se u pisanoj formi i potrebno je da sadrže sljedeće podatake:
- ime i prezime podnositelja priziva;
- kontakt podatke podnositelja priziva;
- obrazložen razlog priziva;
- podatke o policijskom djelatniku na kojeg se priziv odnosi;
- odgovarajuće dokaze (ovjerene preslike dokumenata koji se prilažu);
- vlastoručan potpis podnositelja priziva.

Sjedište Odbora je u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1,
71 000 Sarajevo.

 Pogledajte ovdje