Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga fiksne telefonije za LOT 1, LOT 2 i LOT 4 za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga fiksne telefonije za LOT 1, LOT 2 i LOT 4 možete pogledati ovdje