Na osnovu informacija SIPA-e utvrđene dodatne porezne obaveze u iznosu od 13.667.903,90 KM

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano preduzima aktivnosti na prikupljanju obavještajnih podataka i informacija koje mogu biti od značaja za preduzimanje radnji iz nadležnosti SIPA-e kao i iz domena rada drugih nadležnih institucija.

U svezi s tim SIPA je poduzimajući mjere i radnje sukladno nadležnostima propisanim članom 62. stav (5) Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja teroritičkih aktivnosti tokom 2021. godine nadležnim organima dostavilo ukupno 523 obavještenja o prikupljenim podacima i informacijama za koje je procijenjeno da mogu biti od značaja pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti.

Postupajući po podacima i informacijama iz dostavljenih obavještenja, nadležni organi su tokom 2021. godine preduzimali mjere i radnje iz njihove nadležnosti tokom kojih je utvrđen iznos od 13.667.903,90 KM dodatnih poreznih obaveza u korist budžeta Bosne i Hercegovine, te postojanje osnova sumnje na počinjenje većeg broja kaznenih djela propisanih kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je nadležnim tužiteljstvima dostavljeno 14 izvještaja o počinjenim kaznenim djelima i izvršiocima i 14 informacija, te je utvrđen veći broj prekršaja propisanih poreznim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini u svezi kojih je izdato 37 prekršajnih naloga.

Imajući u vidu značaj ostvarene suradnje koja je jedan od prioriteta u radu SIPA-e, zahvaljujemo se policijskim tijelima, Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i poreskim organima u Bosni i Hercegovini.