Lista nominiranih kandidata - za čin mlađi inspektor

Sukladno članku 16. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članku 20. Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, objavljujemo listu nominiranih kandidata.

Listu možete pogledati ovdje: