David M. Robinson: SIPA važan faktor u borbi protiv kriminala u BiH

Ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Goran Zubac primio je danas (10.11.2014. godine) u posjetu prvog zamjenika visokog predstavnika Davida M. Robinsona. Budući da se radi o prvoj posjeti prvog zamjenika visokog predstavnika SIPA-i, razgovarano je o svim aspektima rada Agencije, njenim nadležnostima, organizacijskoj strukturi, modalitetima suradnje sa partnerskim agencijama u BiH i šire, te ulozi koju SIPA ima u sigurnosnom sustavu BiH.

Ravnatelj SIPA-e upoznao je Robinsona o svim bitnim činjenicama u svezi sa dosadašnjim uspješnim funkcioniranjem Agencije, prioritetima u budućem radu, kao i o rezultatima posljednjih akcija SIPA-e u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala. On je naglasio da će u budućnosti akcenat biti na jačanju sveukupnih kapaciteta SIPA-e materijalno-tehničkim opremanjem i profiliranjem najjačih istražnih timova, što će rezultate rada podići na veću kvalitativnu razinu. Istakao je da je SIPA odlučna u borbi protiv svih vidova kriminala i da radi punim kapacitetom.

Tijekom posjete obostrano je zaključeno da je SIPA ključni faktor u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma, teškog financijskog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini i uspostavi vladavine prava, te osiguranja sigurnijeg ambijenta za život svih građana Bosne i Hercegovine.Prvi zamjenik visokog predstavnika pohvalio je napore SIPA-e u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala i doprinos Agencije jačanju vladavine prava u BiH, te pružio potporu Ureda visokog predstavnika u daljnjem radu. U pratnji ravnatelja Zubca i njegovih najbližih suradnika, Robinson je obišao službene prostorije sjedišta Agencije i posjetio osnovne organizacijske jedinice.