Akcija "Kapija" - prilog, TV N1, 13.11.2017. godine