Akcija "Kapija" - prilog, TV ALFA, 13.11.2017. godine