Akcija "Kapija" - prilog, BHT1, 13.11.2017. godine