Преглед реализованих уговора/оквирних споразума са 31.05.2016. године

На основу члана 75. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума Државне агенције за истраге и заштиту у периоду oд 01.01. до 31.05.2016. године.

Образац праћења реализације можете погледати овдје