План јавних набавки грађевина, опреме, роба и услуга за 2023. годину

У складу са чланом 17. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 39/14 и 59/22), објаљујемо План јавних набавки грађевина, опреме, роба и услуга за потребе Државне агенције за истраге и заштиту за 2023. годину.

План јавних набавки грађевина, опреме, роба и услуга за потребе Државне агенције за истраге и заштиту за 2023. годину можете погледати овдје