Одлука о поништењу

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке интернет услуга за ЛОТ 4 Мостар.

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке можете погледати овдје.