Одлука о избору најповољнијег понуђача

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 59/22), објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга редовног и каско осигурања возила за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

 Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга редовног и каско осигурања возила можете погледати овдје