Одлука о избору најповољнијег понуђача

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 59/22), објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга подршке и одржавања документ менаџмент система (OWIS) за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга подршке и одржавања документ менаџмент система (OWIS) можете погледати овдје