Образац праћења уговора/оквирних споразума

На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 39/14 и 59/22), и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора, објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 31.03.2023. године, уговори из 2022. године реализовани у 2023. години и оквирни споразуми из 2020, 2021. и 2022. године који су на снази.

Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 01.01.- 31.03.2023. године, уговори из 2022. године реализовани у 2023. години и оквирни споразуми из 2020, 2021. и 2022. године који су на снази можете погледати овдје