Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума

На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) и члана 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјене уговора, објављујемо Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 1.1.-31.10.2019. године, уговори из 2018. године реализовани у 2019. години и оквирни споразуми из 2016, 2017. и 2018. године који су на снази.

Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума Државне агенције за истраге и заштиту за период 1.1.-31.10.2019. године, уговори из 2018. године реализовани у 2019. години и оквирни споразуми из 2016, 2017. и 2018. године који су на снази можете погледати овдје.