Јавни оглас број 16-11-34-2-5038-7/19 од 19.11.2019. године

Обавјештење о резултатима тестирања познавања страног језика кандидата за чин полицајац

У складу са чланом 15. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 11. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест познавања страног језика оцјењује се оцјеном од 1 до 5, према броју остварених бодова, како слиједи:

1)      до 25 бодова .......................... оцјена 1;

2)      од 26 до 29 бодова ................ оцјена 2;

3)      од 30 до 35 бодова ................ оцјена 3;

4)      од 36 до 40 бодова ................ оцјена 4;

5)      од 41 до 45 бодова ................ оцјена 5.

На основу члана 11. ст. (6) и (8) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, кандидат који буде оцијењен оцјеном 1, односно на писменом испиту оствари мање од 26 бодова, искључује се из даљег поступка избора кандидата.

Такође, кандидати који нису приступили провјери познавања страног језика искључују се из даљег поступка избора кандидата.

У складу са чланом 11. став (7) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест говора се оцјењује тако што се сваки одговор оцјењује оцјеном од 1 до 5. Просјечна оцјена теста говора сабира се са оцјеном писменог теста и подијељена са два чини коначну оцјену провјере знања страног језика.

Резултате теста познавања страног језика можете погледатин овдје.