Јавни оглас број: 16-11-34-2-677/20 од 11.3.2020. године

О Б А В J E Ш Т Е Њ Е - провјера морфолошког статуса кандидата

Обавјештење за кандидате који су се пријавили на Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, по огласу број 16-11-34-2-677/20 од 11.03.2020. године.

Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештава кандидате који испуњавају опште и посебне услове и чије су пријаве на Јавни оглас прихваћене, да ће се у периоду од 18.5. до 20.5.2020. године, у просторијама Јединице за специјалну подршку, улица Војводе Радомира Путника 106, Источно Ново Сарајево, одржати провјера – тестирање морфолошког статуса кандидата по групама.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове, односно кандидати који су уврштени у даљу процедуру избора кадета, биће телефонски обавијештени о групи и датуму за који је одређена њихова провјера – тестирање морфолошког статуса.

Кандидати који нису задовољили опште и посебне услове искључују се из даљег процеса одабира, о чему ће бити писмено обавијештени.

Прије почетка провјере – тестирања морфолошког статуса кандидата, овлаштене службене особе Агенције обавиће увид у идентификациони документ са сликом (лична карта, возачка дозвола или пасош) и том приликом додијелити им јединствене шифре које ће служити за даљу комуникацију између Комисије и кандидата. За кандидате који не приступе провјери морфолошког статуса, сматраће се да су повукли пријаву на Оглас.

Сви кандидати који приступе тестирању дужни су поштивати правила понашања која ће им бити саопштена прије тестирања. У случају непоштивања правила, кандидат ће бити удаљен са тестирања и искључен из даље конкурсне процедуре, о чему одлуку доносе чланови Комисије.

Кандидати који до 15.05.2020. године не буду контактирани телефонским путем или писмено обавијештени, могу се након наведеног датума информирати о статусу своје пријаве на број телефона 057/326-100.

НАПОМЕНА: Кандидати су дужни придржавати се упута епидемиолошких служби те са собом понијети заштитну опрему (маска и рукавице).