ЛИСТА НОМИНОВАНИХ КАНДИДАТА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

На основу чл. 51. и 52. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о покретању процедуре и утврђивања упражњених радних мјеста за запошљавање полицајаца у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-9277-1/22 од 30.12.2022. године, Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-2-8808-2/22 од 28.06.2022. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, по Јавном огласу од 16.01.2023. године, доноси Одлуку о листи кандидата са коначним резултатом за сваког кандидата на основу укупног збира резултата сваког од тестова и Листу номинираних кандидата за запошљавање у складу са оглашеним бројем слободних радних мјеста који имају највећи број бодова.

Листу номинованих кандидата можете погледати овдје: