Листа кандидата са коначним резултатом - за чин млађи инспектор

На основу чл. 51. и 52. Закона о полицијским службеницима БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09), Одлуке о покретању процедуре и утврђивања упражњених радних мјеста за запошљавање млађих инспектора у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-9276-1/22 од 30.12.2022. године, Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-8808-2/22 од 28.06.2022. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту по Јавном огласу од 11.01.2023. године, доноси Одлуку о листи кандидата са коначним резултатом за сваког кандидата на основу укупног збира резултата сваког од тестова и Листу номинованих кандидата, који имају највећи број бодова, ради запошљавања у складу са оглашеним бројем слободних радних мјеста.

Листу кандидата са коначним резултатом - за чин млађи инспектор можете погледати овдје: