ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СИПА-е

На основу члана 4. Одлуке о продаји службених возила и специјализованих службених возила Државне агенције за истраге и заштиту, бр. 16-11-16-2341-2/19 од 16.4.2019. године и 16-11-16-2341-23/19 од 8.7.2019. године, а у вези са Инструкцијом о начину и правилима провођења јавне продаје – лицитације за продају моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине, број 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Комисија за јавну продају – лицитацију службених возила и специјализованих службених возила Државнe агенције за истраге и заштиту објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗАТВОРЕНИМ ПИСАНИМ ПОНУДАМА.

Јавни оглас можете видјети овдје.