ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА ЗА ПОХАЂАЊЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ-ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

На основу члана 49. став (1) Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 07/12), Одлуке о покретању процедуре и утврђивању упражњених радних мјеста за запошљавање млађих инспектора у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-677-3/20 од 27.02.2020. године, и Рјешења о именовању Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-34-2-677-4/20 од 28.02.2020. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту расписује Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор.

Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, у цијелости можете видјети овдје.

Пријавни образац можете преузети овдје.