Akcija "Kapija" - prilog, PINK BiH, 13.11.2017. godine