Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu materijala i usluga za opravku opreme Državne...

04.06.2015. 10:06