Odluka o poništenju postupka

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabave usluga...

10.08.2022. 16:08