Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

У члану 28. став (4) Закона о јавним набавкама утврђена је обавеза објаве преговарачког поступка јавне набавке без објаве обавјештења о набавци на званичној веб страници Агенције.

18.05.2015. 16:05