Позив за достављање понуда

У складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 6. ст. (1) и (2), Правилника о поступку додјеле уговора о...

18.04.2016. 11:04