Позив за достављање понуда

На основу члана 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 6. ст. (1) и (2) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама...

05.09.2016. 15:09